Dla kogo?

Psychoterapia psychoanalityczna jest przeznaczona dla każdego kto zmaga się z różnorodnymi trudnościami natury emocjonalnej, somatycznej lub egzystencjalnej poczynając od poczucia zagubienia w swoim życiu, stanów depresyjnych, lękowych czy zaburzeń odżywiania. Są to tylko przykłady możliwych problemów. Ich natura jest  bardziej złożona, gdyż osobowość kształtuje się przez całe życie, począwszy od życia płodowego, później w dzieciństwie gdzie znaczący wpływ mają relacje z ważnymi osobami, ze środowiskiem otaczającym dziecko, Nie bez znaczenia są też sytuacje kryzysowe wywierające wpływ na kształtowanie się osobowości człowieka. Psychoterapia służy każdemu kto pragnie wyleczyć się z doświadczanych trudności, wpływając pozytywnie na jego rozwój, gdzie w bezpiecznych warunkach, w relacji z psychoterapeutą pacjent może lepiej rozumieć siebie, a poprzez lepsze rozumienie siebie może lepiej poznawać swoje otoczenie, myśli, sposoby działania. Psychoterapia, niezależnie od tego kto się zdecyduje na taki rodzaj pracy nad sobą, służy poprawie dobrostanu i zdrowia psychicznego, rozwoju relacji i umiejętności społecznych, innymi słowy lecząc i rozwijając własne ja. 

Mając na uwadze korzyści jakie przynosi psychoterapia, coraz więcej osób chętnie korzysta z takiej formy pomocy, wbrew powszechnej opinii ,że psychoterapia jest przeznaczona dla wąskiego grona odbiorców, np. tylko osób poważnie chorych. W naszych gabinetach oferujemy psychoterapię indywidualną, psychoterapię par i rodzin.


Skąd się biorą problemy natury psychicznej?

Na to pytanie nie ma jednej i prostej odpowiedzi. Problemów mogą doświadczać dzieci, młodzież i dorośli. Zwykle jest to szereg różnych czynników które oddziaływają na jednostkę w sposób świadomy ale również nieświadomy. Nieświadome i automatyczne reakcje mogą być powodem utrzymywania się objawów. Problemy których doświadczają pacjenci mogą mieć różne źródła, zaczynając od czasu i doświadczeń w okresie prenatalnym, zaraz po urodzeniu, dzieciństwie, adolescencji aż do momentu bieżącego. To czego doświadczamy w dużej mierze związane jest z wewnętrznymi konfliktami, które zbudowały każdego z nas – często pozostając w nieświadomym i to właśnie one określą  wzorce myślenia i działania. Wydaje się, że czasowo są to bardzo odległe bieguny jednakże wiele przypadłości formuje się  w różnych okresach czasu i mogą uaktywniać się w różnych sytuacjach życiowych. 


Czym jest psychoterapia

Psychoterapia jest procesem w którym uczestniczą psychoterapeuta, pacjent lub pacjenci (para, rodzina). Psychoterapia jest też pracą wymagającą od pacjenta jaki i terapeuty zaangażowania, wzajemnego zaufania i szacunku. W trakcie procesu psychoterapii pacjent kontaktuje się z treściami dawno zapomnianymi, co może powodować różne emocje np. lęk, złość, poczucie winy, brak zrozumienia. Bliska relacja z psychoterapeutą pozwala na zrozumienie swoich myśli, zachowań, emocji a także funkcjonowaniu w życiu. W relacji terapeutycznej ujawniają się kluczowe cechy pacjenta, które determinują sposób jego funkcjonowania, rozumienia siebie i świata oraz sposobu podejmowania decyzji. Cierpienie psychiczne pojawia się wówczas, gdy myśli, emocje i potrzeby nie są dostępne świadomości.
Terapia to podróż, na którą pacjent decyduje się wraz z psychoterapeutą. Podróż ta jest twórczym procesem, gdzie pacjent odkrywa niezbadane obszary, przez co zaczyna rozumieć siebie lepiej i jego otoczenie. Siebie to znaczy: swoje myśli, własne emocje, potrzeby.


Formy Pomocy Psychoterapeutycznej

  • Konsultacje
  • Psychoterapia Indywidualna dla dorosłych i młodzieży
  • Psychoterapia Par
  • Psychoterapia Rodzin
Przewiń do góry